Ook paarse politici mijden de kroeg

Dé grote vraag bij het aantreden van het 'paarse' kabinet was of er behalve een andere politieke cultuur, ook een andere kroegcultuur zou ontstaan. Velen vonden het daarvoor de hoogste tijd. De nieuwe zakelijkheid die begin jaren tachtig met de kabinetten Lubbers in gang was gezet, had er toe geleid dat het Haagse uitgaansleven minder en minder besteed was aan de nationale politici.

Sinds de 'vreedzame revolutie' van 1994 is het er echter nog niet veel beter op geworden. Het tegen de Tweede Kamer aangelegen perscentrum Nieuwspoort heeft de meeste reden tot klagen. Vroeger werd het perscentrum bevolkt door politici en journalisten. Uit die tijd stammen dan ook de verhalen over ministers die midden in de nacht en niet meer helemaal vast ter been eieren stonden te bakken in de keuken van het perscentrum. Maar juist de oorspronkelijke bewoners laten het tegenwoordig afweten. Ze komen nog wel, maar lang niet meer in die mate als destijds. Hun plaats is ingenomen door mensen uit de PR-wereld, lobbyisten en ander onduidelijk volk. De raad van bestuur van Nieuwspoort doet er momenteel alles aan om politici en journalisten weer terug te krijgen, maar de loop zit er nog niet echt in.

Ze hebben of andere bezigheden of andere horecagelegenheden. Wat dat laatste betreft is er de laatste jaren in de omgeving van het Binnenhof sprake van een heuse 'boom'. Het voor de ingang van de Tweede Kamer gelegen Plein krijgt in de zomer zelfs Vrijthof-allures. Maar hoewel al die nieuwe uitspanningen dicht op de politiek zitten, moeten ook zij het niet hebben van degenen die dat vak bedrijven. Er is niet zoiets als het cafe van Paars, of een vaste ontmoetingsplaats van de oppositie.

De conclusie moet zijn dat ook de politieke generatie van 1994 het café vooral mijdt. Alleen voor de noodzakelijke snelle hap willen politici nog wel even een van de omliggende horeca-vestigingen bezoeken. Paars is dus ook in dit opzicht gewoon. Hoe gewoon, weet 'de Griek' aan het Buitenhof. Premier Lubbers at daar zo vaak dat het restaurant onder politici 'de eeuwige Griek van Ruud' heette. Lubbers is weg. Maar het gat is gevuld. Ook Kok blijkt van Grieks te houden.

    • Mark Kranenburg