Japanse regering wil bureaucratie flink aanpakken

TOKIO, 1 APRIL. Japan heeft afgelopen weekend een herzien pakket van omvangrijke maatregelen ontvouwd, dat de overregulering in het land moet verminderen. De regering in Tokio wil met het pakket tegemoetkomen aan de kritiek uit het buitenland, dat Japan de markt met bureaucratische procedures ontoegankelijk maakt. Het Japanse kabinet gaf haar goedkeuring aan het programma, dat is gericht op het vergroten van de import. Daarnaast beogen de maatregelen het omlaagbrengen van de onkosten voor Japanse consumenten.

Het nieuwe plan, dat tot maart 1998 gaat gelden, bevat 1.797 punten op belangrijke gebieden als de bouw, de telecommunicatie, de financiële dienstverlening en de distributie. Met de jaarlijkse herziening moet beter tegemoet worden gekomen aan de behoeften van de binnenlandse en de wereldmarkt, maar zij bevatte slechts enkele verrassingen. De Japanse regering gaf toe dat slechts 569 punten nieuw zijn, en dat de rest al een jaar geleden aangekondigd was in het oorspronkelijke plan.

De nieuwe maatregelen beogen voortsbevordering van de import van huishoudelijke artikelen, het toelaten van de verkoop van reisarrangementen door warenhuizen, het halveren van de minimale inleg in vastgoedfondsen en het versoepelen van de regels rond uitzendbureau's.

Het pakket bevat daarnaast stappen om de wetgeving rond de geldmarkt en de binnenlandse markt te versoepelen, en voorziet in de verwijdering van restricties op investeringen die Japans enorme pensioenfondsen verrichten. Premier Ryutaro Hashimoto zei dat zijn regering de inspanningen gericht op deregulering wil vergroten om de kwetsbare economie een impuls te geven, daar de hoge kostenstructuur het land onaantrekkelijk maakt voor investeerders.

Europees commissaris van handel sir Leon Brittan zei gisteren “redelijk tevreden te zijn ook al had de EU gehoopt op een snellere vooruitgang, zoals in bouw, telecommunicatie en financële sector.”

De Japanse regering laat enkele gevoelige kwesties onopgelost, zoals het opsplitsen van de telecommunicatiereus Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT), en het opheffen van het verbod op het oprichten van holding-bedrijven. Deze holdings besturen andere bedrijven door een meerderheidsbelang maar mogen zich niet bemoeien met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Hoe actueel de hervorming van Japans' instellingen is werd dit weekeinde nog een beklemtoont door het dreigende faillissement van de regionale Taiheiyo Bank. Taiheiyo dreigt ten onder te gaan aan omvangrijke kredietverlening aan een aantal projectontwikkelaars gedurende de zogenoemde 'bubble' economie in de jaren tachtig. (Reuter, AFP)