DIE ZEIT

'De volgende wedstrijd is al beslist', luidt de provocerende kop in Die Zeit boven een terugblik op de nederlaag van de sociaal-democraten bij dedeelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein, Baden-Württemberg en Rheinland-Pfalz. Die volgende wedstrijd - verkiezingen voor het Duitse parlement - is weliswaar pas over tweeëneenhalf jaar, maar de oppositionele SPD is ook onder de nieuwe leider Lafontaine zó ernstig verdeeld over actuele kwesties als sociale zekerheid, immigratie en Europese muntunie, dat het volgens het blad wel heel raar moet lopen, wil de conservatief-liberale coalitie van Helmut Kohl nog iets van de sociaal-democraten te duchten hebben.