DER SPIEGEL

Der Spiegel wijt het achterwege blijven van adequate maatregelen tegen de gekke-koeienziekte aan de politieke macht van de boerenlobby in Groot-Brittannië. Die zou er onder andere voor gezorgd hebben dat het na de ontdekking van BSE in 1986 achttien maanden duurde voordat de Britse regering een meldingsplicht voor de besmetting invoerde en twintig maanden duurde voordat noodslachting van besmette dieren verplicht werd. Het blad schrijft over “de geprogrammeerde catastrofe rond Engelands rundergekte”. Voor een oplossing van de problemen zijn de Britten nu aangewezen op hun Europartners, die zij met zoveel scepsis plegen te bejegenen. Voor Europa dreigt een miljardengraf, aldus Der Spiegel, dat de Britse minister Douglas Hogg van Landbouw aanhaalt die uit Brusselse fondsen per jaar minstens 1,4 miljard D-mark aan compensatiegelden claimt, ook wanneer besloten zou worden alleen de oudere koeien te vernietigen.