De vrouwen rond Jacques Wallage

Jacques Wallage doet graag zaken met vrouwen. “In het algemeen werk ik aanzienlijk plezieriger met vrouwen dan met mannen”, vertrouwde hij het damesblad Opzij enkele jaren geleden toe. Vrouwen zijn volgens hem “directer, spelen geen spelletjes en zeggen meer waar het echt om gaat”.

Hoe ziet de omgeving waarin Wallage dagelijks opereert, er eigenlijk uit? De leider van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA moet gedogen dat zijn fractie nog voor een belangrijk deel uit mannen bestaat: 25 mannen tegenover 12 vrouwen. Maar ja, de fractieleider gaat nu eenmaal niet over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Die bevoegdheid ligt bij de partijvoorzitter (ook een man) èn de partijleider (toevallig alweer een man).

De fractieleider had wel invloed op de keuze van de PvdA-bewindslieden voor het kabinet-Kok. En zie, daar verschenen namens de Partij van de Arbeid maar liefst vier vrouwelijke staatssecretarissen (Tineke Netelenbos, Ineke Dok-van Weele, Tonny van de Vondervoort en Elisabeth Schmitz). Maar ook op kabinetsniveau behielden de heren hun dominantie: tegenover vier mannelijke PvdA-ministers staat slechts één vrouw - Margreeth de Boer. Nu deed de fractieleider onlangs een dure belofte: hij zegde aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag toe dat voor het volgende kabinet het huidige aantal van negen vrouwen het minimum is. Maar hoe groot kan zijn invloed daarop tezijnertijd eigenlijk zijn? Heeft Wallage het bij de volgende kabinetsformatie voor het zeggen en zou Kok dat ook al weten?

De enige plek waar Wallage echt heer en meester is, is die van zijn medewerkers. Zo is de secretaris van de fractievoorzitter een vrouw. Dezelfde die hem als politiek adviseur bijstond in zijn vorige functies als staatssecretaris op respectievelijk Onderwijs en Sociale Zaken. En de woordvoerder van de fractieleider is sinds kort ook een vrouw.

Haar mannelijke voorganger had behalve de verkeerde sexe een tweede nadeel. Hij was knecht van drie meesters: woordvoerder van de fractieleider (Wallage) , de partijleider (Kok) en de partijvoorzitter (Rottenberg). Deze opperwoordvoerder moest onlangs na een afwezigheid wegens ziekte horen dat de fractieleider op hem als woordvoerder-voor-alle-dag geen prijs meer stelde. De fractieleider had zijn eigen keus gemaakt: een vrouw dus.

    • Kees van der Malen