Chirac op overleg G-7 op de bres voor werk

LILLE, 1 APRIL. “Europa moet een nieuwe, derde weg vinden om de werkloosheid aan te pakken.” Met deze woorden opende de Franse president, Jacques Chirac, vanmorgen in het Noordfranse Lille de tweedaagse topconferentie van de G7-groep van rijke landen over werkloosheid.

“We zijn in Europa sterk gehecht aan ons Europese sociale model”, zei de Franse president en riep de conferentiedeelnemers op te speuren naar een 'derde weg', tussen enerzijds het Amerikaanse model dat vele maar laagbetaalde en onzekere banen genereert, en anderzijds het Europese model dat minder, maar beter betaalt en zekerder werk oplevert.

Twee jaar geleden had in Detroit onder president Clintons hoede een eerste G7-banentop plaats. Zijn collega Chirac liet zich als G7-voorzitter '96 niet de kans ontglippen een tweede top over het werkloosheidsprobleem naar het Noordfranse Lille te halen. Aanleiding voldoende. Frankrijk is inmiddels het G7-land met de hoogste werkloosheid: 11,8 procent. Maar een prestigieuze sterrenslag zoals het Franse staatshoofd die ongetwijfeld voor ogen had zit er in Lille niet in. Het regende de afgelopen weken afzeggingen. Alle ministers van financiën, met uitzondering uiteraard van de Fransman Jean Arthuis en wellicht ook van de Brit Kenneth Clark, zeiden af. Waigel liet vanuit Duitsland zelfs weten dat hij zijn vakantie niet wenste te onderbreken.

Feit blijft dat het aantal werklozen het afgelopen jaar in de G7-landen verder opliep tot 22 miljoen en nu gemiddeld 8 procent bedraagt (in Europa zelfs 11 procent). Het slechtst scoort G7-gastland Frankrijk met een percentage van 11,8, en dat groeit nog steeds. Duitsland en Italië volgen met 11,1 en 11 procent.

    • Ferry Versteeg