Akkoord Kroaten en moslims over hun federatie in Bosnië

SARAJEVO, 1 APRIL. De Bosnische moslims en Kroaten hebben gisteren - onder zware druk van de internationale gemeenschap - een akkoord bereikt over hun federatie.

Ze werden het eens over het herstel van de controle over plaatselijke war lords, over een douane-unie en over de vlag van de Bosnische federatie. De Bosnische vice-president Ganic zei na het overleg dat vooral de douane-unie van groot belang is, aangezien die de basis is onder de financiële instellingen in de Bosnische federatie. Het akkoord bepaalt dat alle heffingen aan de grenzen worden verdeeld. Eenderde gaat naar de kas van de centrale Bosnische regering, tweederde gaat naar die van de Bosnische federatie. Tot dusverre worden er aan de grenzen van de federatie geen belastingen geïnd, omdat de Bosnische Kroaten zich niet storen aan de grens tussen Bosnië en Kroatië. In de financiële en economische praktijk maakt hun eenzijdig uitgeroepen 'republiek' Herceg-Bosna deel uit van het buurland Kroatië.

De douaneunie staat in nauw verband met het probleem van de plaatselijke war lords, die er hun eigen wegversperringen op na houden, waar ze 'belasting' heffen. Volgens het akkoord moeten deze wegversperringen verdwijnen. Het akkoord voorziet verder voor het eerst in data waarop belangrijke afspraken moeten zijn gerealiseerd en in sancties tegen mensen of instanties die afspraken schenden. Steden en regio's in de federatie die zich niet aan het akkoord houden, krijgen geen geld voor de wederopbouw.

De Amerikaanse minister van Defensie, Perry, die gisteren Kroatië en Bosnië bezocht, heeft gezegd dat de NAVO-vredesmacht IFOR een eind zal maken aan het bestaan van de talrijke wegversperringen in Bosnië die het vrije verkeer van mensen en goederen belemmeren. Hij zei dat de 60.000 IFOR-soldaten zich over heel Bosnië zullen verspreiden en dat ze elke wegversperring die ze tegenkomen, zullen opruimen. “En ze zullen niet beleefd zijn in de manier waarop ze ze opruimen”, zo voegde Perry daaraan toe.

Perry heeft in Sarajevo en Zagreb een dringend beroep gedaan op de partijen om de Bosnische federatie te laten slagen. Hij riep Kroatië op mee te werken met het Haagse VN-tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdadigers, hij riep de Bosnische regering op buitenlandse troepen - en dan vooral de Iraniërs - het land uit te zetten en hij zei dat de uitwisseling van gevangenen moet worden voltooid.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Klaus Kinkel, zei gisteren dat als de partijen in Bosnië hun krijgsgevangenen niet “onmiddellijk” vrijlaten, Duitsland niet zal deelnemen aan de tweede donorconferentie, waarop - later deze maand - geld voor de wederopbouw van Bosnië ter beschikking wordt gesteld. Volgens Kinkel worden er in Bosnië nog 96 gevangenen vastgehouden. (Reuter, AP, AFP)