Zojuist verschenen

DR. JAN-PAUL VERKAIK: Voor de jeugd van tegenwoordig. Kinderbescherming en jeugdhulpverlening door Pro Juventute in Amsterdam 1896-1994

191 blz., Uitg. SWP, ƒ 49,-

Geschiedenis van een vereniging die zich al een eeuw bezighoudt met 'de jeugd van tegenwoordig'.