Zojuist verschenen

PIETER C. VAN DE GRIEND: Omgaan met angst. Angstreductie in het licht van de mentaliteitenleer

168 blz., Nelissen, ƒ 32,50

Over de ervaring van angst in combinatie met angstreducerend streven. De schrijver probeert orde aan te brengen in de complexe wijze waarop angst in het menselijk bestaan doorwerkt.