Zojuist verschenen

PATRICIA DE MARTELAERE (red.): Het dubieuze denken. Geschiedenis en vormen van wijsgerig scepticisme

230 blz., Kok Agora/Pelckmans, ƒ 35,-

Artikelenbundel over de filosofische stroming van het scepticisme, een denktraditie die even oud is als de filosofie zelf.