Welna: lager bedrijfsresultaat

Welna, werkzaam op het gebied van kunstof produkten en technische handel, heeft zijn bedrijfsresultaat vorig jaar met bijna 12 procent zien dalen tot 4, 5 miljoen gulden. De onderneming uit Oldenzaal moest een “aanzienlijke” voorziening nemen op debiteuren en had last van tegenvallers bij enkele grote orders. De omzet steeg met ruim 12 miljoen tot 84,8 miljoen gulden.

De netto winst kwam dit jaar uit op 3,7 miljoen gulden, waarbij Welna profiteerde van een lage belastingdruk (13,6 procent) en een positieve bijdrage van de Poolse deelnemingen. Vorig jaar bedroeg het netto resultaat 6,9 miljoen, maar dat cijfer was voor een groot deel beïnvloed door de boekwinst van 3,6 miljoen op de verkoop van Polem (silo's voor de agrarische sector). Als deze meevaller buiten beschouwing wordt gelaten steeg de netto winst in 1995 met 12 procent. Welna is optimistisch over de resultaten in 1996.

De winst zal ondanks een terugkeer naar een normaal belastingniveau (ongeveer 33 procent) naar verwachting stijgen.