VS breken met prijssubsidies in de landbouw

WASHINGTON, 30 MAART. Het Amerikaanse Congres heeft gisteren ingestemd met een ingrijpende hervorming van de landbouwpolitiek. President Clinton zal het wetsvoorstel, dat een einde maakt aan het zestig jaar oude systeem van prijssubsidies, ondanks enkele bedenkingen tekenen.

“Dit is een totale breuk met het verleden. Eindelijk zullen de boeren nu planten voor de markt, en niet meer voor de regering”, zei Bob Dole, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Onder de nieuwe wetgeving hoeven de boeren zich de komende zeven jaar niet langer te bekommeren om overheidsaanwijzingen over welke gewassen ze mogen verbouwen, hoeveel en welk deel van hun land ze braak moeten laten liggen. Tot nu toe gold die verplichting voor elke boer die subsidie accepteerde. Boeren kunnen onder de nieuwe wet zoveel produceren als ze willen, wat een grote impuls kan betekenen voor de Amerikaanse export.

In plaats van subsidies die in jaren van lage landbouwprijzen stegen en als de markt weer aantrok daalden, krijgen de boeren de komende zeven jaar een vast bedrag, ongeacht de prijsontwikkeling en de hoeveelheid die ze verbouwen. Maar in tegenstelling tot het aanvankelijke plan dat aan de wet ten grondslag ligt, is het na zeven jaar niet definitief gedaan met de prijssubsidies. Als het Congres dan niet een nieuwe landbouwwet aanneemt, treedt vanaf 2003 automatisch weer het oude subsidiesysteem in werking.

In beide huizen van het Congres kreeg het wetsvoorstel steun van zowel Republikeinen als Democraten. Toch waren er ook tegenstanders, vooral Democraten, die de wet afschilderen als “het grootste bijstandsproject dat we nog hebben”. Ze maken er bezwaar tegen dat boeren zeven jaar betaald worden zonder daar iets voor te hoeven doen. Anderen zien de wet als de afschaffing van het financiële vangnet voor de boeren, en betreuren dat de overheid financiële ondersteuning aan de boeren geeft ook als de prijzen hoog zijn, terwijl ze in slechte tijden niet iets extra's kan doen.

Met de wet is over zeven jaar een bedrag van 47 miljard dollar gemoeid, ongeveer twee miljard minder dan de verwachte uitgaven onder het oude systeem.

In het nieuwe systeem weten boeren niet alleen op hoeveel geld ze de komende jaren van de overheid kunnen rekenen, ook de regering profiteert ervan dat ze weet hoeveel ze tot 2002 aan landbouwsteun kwijt is.