Topbeleggers

Robeco is, na de uitputtende verklaring van voorzitter P. Korteweg deze week over de tegenvallende resultaten bij de aandelenbeleggingen over 1995 (6,9 procent rendement voor Robeco), verkwikt aan een nieuw beleggingsjaar begonnen. Het aandelenfonds Rolinco werkt op dit moment aan een verandering van profiel, waardoor het fonds zich meer zal onderscheiden van het Robeco-fonds. Dat laatste fonds wordt, evenals veel andere kleinere aandelenfondsen van de groep meer van bovenaf geleid dan vroeger. Dat belooft veel, want de echte top van Robeco, de bestuurders en commissarissen, heeft privé een uitstekende hand van beleggen.

In het jaarverslag van Robeco moeten zij een deel van hun beleggingsportefeuille openbaar maken. Het betreft die aandelen, opties en warrants waarin het Robeco-fonds zelf ook belegt. In die bestuurders- en commissarissen-portefeuille, waar de stand per ultimo '95 is opgenomen en tussentijdse aan- of verkopen voor het overige niet worden gemeld, overheersen de financiële waarden als ABN Amro en ING. Die prijken respectievelijk voor zo'n 1,5 miljoen gulden en ruim 1 miljoen gulden in de lijst en boekten tussen nu en een jaar terug beide een waardestijging van rond de vijftig procent.

Voor de 161.000 warrants ING, die nu voor 1,1 miljoen in de lijst staan, geldt zelfs een waardestijging van zo'n 130 procent. Minder geslaagde investeringen als KNP BT trekken het totale rendement naar beneden. Maar per saldo boeren de vermelde beleggingen van bestuurders en commissarissen tot nu toe zo goed, dat het bij Robeco aan hun beleggersinzicht niet zal liggen.

    • Maarten Schinkel