Rooms

Arjen Schreuder schrijft in de boekenbijlage van 23 maart dat de expositie 'Roomsch in alles' een indringend beeld geeft van het rijke roomse leven uit de eerste helft van deze eeuw. Niet gehinderd door veel kennis van zaken beschrijft hij de steeds terugkerende fenomenen, vastgeroest, maar daardoor nog niet waar.

In tegenstelling tot wat in de bijbehorende catalogus staat vermeld en wat door Schreuder is overgenomen, hoefden kinderen absoluut niet 'al vanaf hun achtste jaar' nuchter te zijn voor de mis en al helemaal niet vooraf gebiecht te hebben. De regel van het nuchter zijn gold slechts voor degenen die ter communie wensten te gaan en een van de vijf geboden van de kerk luidde: tenminste eenmaal per jaar biechten. Een onuitroeibaar misverstand en vooroordeel is de gedachte dat 'de geestelijke stand' (daar hoorden ook alle fraters en nonnen bij) doorgaans het standpunt huldigde 'dat er zoveel mogelijk kinderen moesten worden verwekt'. Het zijn de platgetreden paden waarlangs pseudo-historici menen te moeten voortgaan.

    • J. Roodbol