Politie Haarlem kreeg vijf miljoen drugsgeld

DEN HAAG, 30 MAART. Uit een nog geheim rijksrecherche-onderzoek blijkt dat de Haarlemse politie vijf miljoen gulden drugsgeld heeft ontvangen. Het geld is deels gebruikt voor opsporing.

De politie kan echter van enkele miljoenen guldens niet aantonen hoe ze zijn besteed.

Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) heeft op grond van deze bevindingen de Haarlemse burgemeester Pop gevraagd of diens hoofdcommissaris Straver nog kan worden gehandhaafd.

Na een jaar onderzoek is het rapport van de rijksrecherche gisteren aangeboden aan de verantwoordelijke bewindslieden. In de studie wordt een vernietigend oordeel geveld over het toezicht van de Haarlemse politie- en justitieleiding over de criminele inlichtingendienst (CID).

Volgens de rijksrecherche is Straver de belangrijkste verantwoordelijke voor de ontsporing van de CID, die vooral blijkt uit de import door CID-rechercheurs van tienduizenden kilo's softdrugs en kleinere partijen harddrugs met hulp van infiltranten. De Haarlemse hoofdofficier van justitie De Beaufort wordt als tweede hoofdschuldige aangemerkt.

De rijksrecherche concludeert dat Straver en De Beaufort ondanks talrijke signalen over uit de hand gelopen opsporingsmethoden van de Haarlemse CID, de afgelopen jaren hebben nagelaten adequaat in te grijpen. Daarmee hebben zij volgens de rijksrecherche bewust het risico gelopen dat het verder misliep bij de Haarlemse CID. Het onderzoek naar de activiteiten van de CID werd bemoeilijkt doordat enige honderden mutaties uit het CID-bestand bleken te zijn gewist.

Het 'koningskoppel' van de CID in Haarlem, de informanten-begeleiders Langendoen en Van Vondel, beschikte samen met hun criminele infiltranten over een rekening-courant waar op verzoek van de CID drugsinkomsten werden gestort als er geld of goederen nodig waren voor politie-operaties. De directeur van een limonadefabriek in België, de zogenoemde sapman die door de Haarlemse politie werd gebruikt als dekmantelbedrijf voor drugsimporten, heeft van Langendoen en Van Vondel drie miljoen gulden ontvangen voor zijn bedrijfsactiviteiten.

De rijksrecherche beveelt aan dat tegen Langendoen en Van Vondel een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar de besteding van een paar miljoen gulden aan drugsinkomsten waarover de twee CID'ers geen verantwoording konden afleggen. Dijkstal maakte gisteren na afloop van het kabinetsberaad bekend dat hij vervolging van de CID'ers niet uitsluit.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus