Personalia

Ph. van der Kolk is benoemd tot bestuurslid van de Nederlandse Dagbladpers (NDP), de organisatie van dagbladuitgevers. Hij volgt C. Smaling, directeur van PCM Uitgevers, op die vice-voorzitter wordt van het Nederlands Uitgeversverbond. Van der Kolk is directeur van het Nederlands Dagblad / Gereformeerd Gezinsblad.