Ouderschap

Het hoofdartikel 'Ouderschap' in de krant van 26 maart heeft mij enigszins verbaasd. Adoptie blijkt het grote knelpunt te zijn voor het gelijkstellen van het homohuwelijk met het traditionele huwelijk. “Staatssecretaris Schmitz weigert het uitgangspunt van het biologisch ouderschap los te laten.” De redacteur noemt dit een relevante grond voor onderscheid. Zonder het belang van biologisch ouderschap te onderschatten moet ik er op wijzen dat er bij adoptie door een paar altijd sprake is van het niet aanwezig zijn van een biologische ouderband. Wat is dan nog het verschil tussen adoptie door een gehuwd heterostel en een gehuwd homostel?

    • T. Hinrichs