Ook weer Duitse kritiek op Nederlandse drugspolitiek

HAMBURG, 30 MAART. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Manfred Kanther, heeft gisteren de Nederlandse drugspolitiek scherp gekritiseerd.

“Nederland toont niet de bereidheid of de kracht zijn drugsbeleid te veranderen”, aldus Kanther gisteren op een bijeenkomst in Hamburg van ministers van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaten. Daarmee sloot hij zich aan bij de kritiek van Frankrijk.

Kanther wees erop dat 81,2 procent van de in beslag genomen drugs in Duitsland afkomstig is uit Nederland. Met de andere Schengen-landen - ondertekenaars van het verdrag dat vrij personenverkeer en justitiële samenwerking voorstaat - zoekt Duitsland naar middelen om de grensoverschrijdende gevolgen van de houding van Den Haag in te perken.

Eerder deze maand hadden vijf deelstaten een brief geschreven aan Den Haag met het verzoek zich niets aan te trekken van de kritiek van Bonn. Kanther is niet de eerste Duitse regeringsfunctionaris die het liberale drugsbeleid van Nederland hekelt. Onder anderen zijn staatssecretaris Kurt Schelter en regeringscommissaris voor de drugsproblematiek, Eduard Lintner, gingen hem voor. (AFP)