Nieuwe regeling uitkering kunstenaar

DEN HAAG, 30 MAART. Jonge kunstenaars kunnen in de toekomst gebruik maken van een speciale uitkeringsregeling. Volgens de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaar (WIK) krijgen ze een uitkering van 60 procent van het bijstandsniveau en ze mogen tot 15 procent boven het bijstandsniveau bijverdienen. Kunstenaars die van de WIK gebruik maken hoeven niet te solliciteren.

De wet is vrijdag goedgekeurd door de ministerraad. De Raad van State en de Raad voor de Gemeentefinanciën moeten er nog over adviseren. Doel van de WIK is jonge kunstenaars, die maximaal vier jaar van deze voorziening gebruik kunnen maken, kans te geven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Nu zijn kunstenaars aangewezen op een bijstandsuitkering, waardoor ze verplicht kunnen worden een baan buiten hun vak te aanvaarden.

De belangenverenigingen van kunstenaars hebben bezwaar tegen de hoogte van de basisuitkering. “De voorgestelde regeling stimuleert onvoldoende tot de opbouw van een renderende beroepspraktijk en zal in de praktijk voor een groot deel van de doelgroep onbruikbaar zijn”, aldus de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Kunstenbonden. Ook vinden zij de ruimte om bij te verdienen, die aanvankelijk op bijstandsniveau lag, nog steeds veel te krap.

Staatssecretaris Nuis van cultuur wil ook andere maatregelen nemen om de kunstsector te stimuleren. Er wordt tien miljoen gulden uitgetrokken voor training, scholing en het opdoen van werkervaring. Ook zal Nuis maatregelen nemen die begeleiding en bemiddeling tussen vraag en aanbod beter regelen en het aantal studenten in het kunstvakonderwijs verlagen. (ANP)