Major krijgt geld EU voor aanpak gekke-koeienziekte

TURIJN, 30 MAART. De Europese staats- en regeringsleiders hebben de Britse premier Major gisteren financiële steun in het vooruitzicht gesteld om de gevolgen van de 'gekke-koeienziekte' BSE op te vangen. De regeringsleiders verklaarden zich op hun top in Turijn “solidair” met Groot-Brittannië, dat eerder deze week door Brussel een exportverbod op runderen en rundvlees kreeg opgelegd.

Op de top hebben minister Hans van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en zijn Franse ambtgenoot Hervé de Charette afgesproken een nieuwe poging te ondernemen tussen Nederland en Frankrijk een dialoog op gang te brengen over het drugsbeleid. De ruzie met Parijs over het Nederlandse drugsbeleid is de afgelopen weken geëscaleerd, onder andere door een rapport van een Franse senator waarin Nederland wordt betiteld als 'narco-staat'. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Manfred Kanther, merkte gisteren in Hamburg op dat “Nederland niet de bereidheid toont of de kracht heeft zijn drugsbeleid te veranderen”. Daarmee sluit Bonn zich aan bij de kritiek van Frankrijk.

De regeringsleiders hebben verder besloten dat stimulering van de werkloosheid als hoofdthema op de politieke agenda moet komen. Het besluit betekent dat binnen de EU de voorstanders van een meer gezamenlijke Europese aanpak van de werkloosheid terrein winnen. Maar vooral Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland staan daar huiverig tegenover. Zij vinden dat het sociale beleid en het werkgelegenheidsbeleid in de eerste plaats de verantwoordelijkheid zijn van de individuele lidstaten.

Premier Major hield gisteren tijdens de drie uur durende topontmoeting een pleidooi voor Europese steun en compensatie voor de gevolgen van de 'gekke-koeienziekte' in zijn land. Hij zei te hopen dat het verbod van de Europese Commissie op de export van rundvlees snel wordt opgeheven. De Europese staats- en regeringsleiders verklaarden zich solidair, maar ze hebben Londen “geen blanco cheque” gegeven. “We wachten op wat de Britten maandag voorstellen”, zei de Franse president Jacques Chirac. Maandag vergaderen de Europese ministers van Landbouw over mogelijke maatregelen die in Groot-Brittannië worden getroffen om verdere verspreiding van BSE in te dammen.

    • Birgit Donker
    • Wim Brummelman