Major, Chirac hekelen hysterie

TURIJN, 30 MAART. De Franse president Chirac en de de Britse premier Major hebben gisteren in Turijn eensgezind de hysterie rond de gekke-koeienziekte veroordeeld. Chirac hekelde de pers, die hij “onverantwoord” noemde in het verslaan van de gekke-koeienziekte. Major sprak van “collectieve hysterie in de brein van consumenten”.

Premier Major toonde zich na afloop van de topontmoeting verheugd over de steunbetuiging van zijn Europese collega's. Hij merkte tijdens de vergadering op het jammer te vinden dat deze niet was uitgezonden op televisie, zodat de Eurosceptici binnen zijn eigen partij kennis hadden kunnen nemen van dit staaltje van Europese burenhulp. De Franse president Chirac sprak van “een zeer sterke solidariteit”. Volgens hem was er niet een houding van: het is een Brits probleem, laat de Britten het maar uitzoeken, “maar het is een Europees probleem dat moet Europa financieren.” De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Hans van Mierlo, zei te hopen dat Europese steun in het gekke-koeiendossier de Britten kan overtuigen dat Europa ook positief kan zijn. “We moeten voorkomen dat deze affaire de achterdocht in Groot-Brittannië nog groter maakt.”

Groot-Brittannië heeft aangekondigd mogelijk 6 à 700.000 runderen te slachten. Om de Britten voor de verliezen te compenseren, zal waarschijnlijk gebruik worden gemaakt van voorziene overschotten op de landbouwbegroting van de Europese Unie. Diplomaten wijzen erop dat eventuele steunverlening aan de Britse vleessector minder duur uitvalt voor Brussel dan op het eerste oog lijkt. Jaren geleden heeft de toenmalige premier Thatcher al bedongen dat Groot-Brittannië jaarlijks compensatie krijgt voor het feit dat het meer afdraagt aan het EU-budget dan dat het ontvangt. Als er extra financiële steun komt voor Groot-Brittannië, gaat dat voor een groot deel ten koste van de compensatiebetalingen. “In feite kun je spreken van een sigaar uit eigen doos”, aldus Major.