Hiltermann

In de boekenbijlage van 23 maart recenseert Elsbeth Etty het kortgeleden verschenen boek van G.B.J. Hiltermann. Het is een nogal neerbuigend verhaal geworden waarin vooral de zinsnede opvalt: “Typerend voor deze naar de huidige journalistieke maatstaven vooringenomen houding is zijn (Hiltermanns) verhandeling over zijn relatie (en die van zijn krant De Telegraaf) met Colijn in de jaren dertig.”

Etty bedoelt toch niet dat de huidige (linkse) journalisten niet vooringenomen zouden schrijven over hun relatie (en die van hun krant) met de huidige minister-president?

    • H.G. Pellikaan