Heilige grond

De Vlaardingse schietvereniging Wilhelmina zet op de locatie aan de Emmastraat een lange traditie voort. In de zestiende eeuw bezat de stad al een schutterij. In de tussentijd zijn veel verenigingen opgericht, de meeste hielden nooit lang stand. In de zeventiende en achttiende eeuw beschikte Vlaardingen gedurende 173 jaar onafgebroken over dezelfde schutterij. Wilhelmina bestaat nu 103 jaar. In de afgelopen eeuw vaardigde de vereniging drie keer een olympische deelnemer af. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebood de Duitse bezetter alle Nederlandse schietclubs hun wapens in te leveren. Wilhelmina voelde daar niets voor en verborg, met medewerking van enkele politie-ambtenaren, alles op de zolderverdieping van de Vlaardingse burgemeester Hansen. In 1958 werd een oud schoolgebouw omgebouwd tot een nieuwe schietbaan, compleet met een electronisch transportsysteem. Na een druk op de knop en zonder lichamelijke inspanning komt de schietschijf tegenwoordig te voorschijn.