Groei van de Nederlandse bevolking neemt opnieuw af

DEN HAAG, 30 MAART. In 1995 is de Nederlandse bevolking met 67.000 personen gestegen; voor het vierde achtereenvolgende jaar is er sprake van een afnemende groei. Op 31 december bedroeg het aantal inwoners 15.491.000.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepubliceerd. De lagere bevolkingsgroei is vorig jaar vooral veroorzaakt doordat er minder kinderen zijn geboren. De aantallen overledenen en emigranten waren daarentegen hoger dan in 1994.

Vorig jaar zijn er 189.000 kinderen geboren, tegen 196.000 in 1994. De laatste keer dat zich een daling van dergelijke omvang heeft voorgedaan, was volgens het CBS begin jaren tachtig. Het aantal overledenen is toegenomen van 133.00 tot 136.000.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal immigranten voor het tweede achtereenvolgende jaar is teruggelopen. In de periode 1990-1993 werden gemiddeld nog bijna 120.000 immigranten per jaar in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven. In 1994 was dit aantal afgenomen tot 99.000, in 1995 tot 96.000. De daling van het aantal immigranten houdt volgens het CBS waarschijnlijk verband met diverse immigratiebeperkende maatregelen die in het najaar van 1993 en in het voorjaar van 1994 zijn getroffen. Zo zijn ondermeer de regels voor gezinsherenigende en gezinsvormende immigratie aangescherpt.