God

Maarten 't Hart (boekenbijlage, 16-3-96) meent in het voetspoor van Jack Miles dat in het droomgezicht van Daniël 7 vers 9 de uitdrukking 'een oude van dagen' op God slaat. Welnee, het is gewoon een oude man. De verkeerde opvatting is ontstaan, doordat het christendom verklaarde dat dit hele droomgezicht (verzen 9 tot en met 14) een voorspelling bevat over de komst van Jezus van Nazareth. Deze zou uit de hemel neerdalen (vers 13) en de taken overnemen van de oude man (God). Het Nieuw Testament, Openbaring 11, vers 15, citeert Daniël 7 vers 14 zelfs woordelijk.

Miles vindt bovendien opnieuw het wiel uit. Sinds de 16de eeuw zingen de joden iedere sjabbat in de synagoge sjier ha-kawod (loflied). Hierin staat een opsomming van alle antropomorfismen (uitdrukkingen waarin God naar menselijke gedachte wordt voorgesteld) in de joodse bijbel, met de conclusie dat God desondanks één blijft.

    • I. Cohen