Geen uitstel celstraf meer na gratieverzoek van verdachte

GRONINGEN, 30 MAART. De gevangenisstraf van veroordeelden wordt niet meer opgeschort als zij een gratieverzoek indienen. De rechtbank in Groningen heeft deze week het nieuwe beleid van het openbaar ministerie in een kort geding goedgekeurd.

Justitie arresteerde vorige week een vrouw die een straf moest uitzitten en een gratieverzoek had ingediend. Zij eiste in een kort geding dat haar straf uitgesteld zou worden omdat het gratieverzoek nog liep. Tot november vorig jaar was dit ook het beleid van justitie, maar het college van procureurs-generaal heeft dit veranderd omdat hierdoor veel cellen leeg bleven staan. Rechtbank-president mr J. van Riessen onderschreef de visie van justitie dat het wetboek van strafvordering het mogelijk maakt iemand zijn straf te laten uitzitten als er nog een gratieverzoek ligt.

Volgens de Groningse plaatsvervangend hoofdofficier van justitie M. van Capelle vroegen veel veroordeelden vlak voordat hun gevangenisstraf inging gratie aan in de hoop dat van uitstel afstel zou komen. Hun straf werd dan hangende het vaak kansloze gratieverzoek uitgesteld. Volgens justitie werd op 75 procent van de oproepen niet gereageerd.