Fiscus blokkeert pensioen Unilever

ROTTERDAM, 30 MAART. Unilever Nederland heeft in een persoonlijke brief aan haar ruim 8.000 werknemers laten weten dat haar nieuwe pensioenregeling wordt bedreigd door een politieke blokkade. Na intensieve en langurige besprekingen tussen de directie en de vakbonden was op 22 januari van dit jaar een principe-akkoord bereikt over de omvorming van de bestaande VUT-regeling in een flexibel pensioen.

Maar tot teleurstelling van Unilever en de bonden lijkt deze overeenkomst op grond van fiscale bezwaren geen genade te kunnen vinden in de ogen van de staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en Linschoten (Sociale Zaken). Unilever ziet zich daarom op dit moment genoodzaakt de werknemers te laten weten dat de nieuwe pensioenregeling niet op afzienbare termijn kan worden ingevoerd, en de betrokken bonden kunnen dit akkoord thans evenmin ter goedkeuring voorleggen aan hun achterban. Ook is een voorlichtingscampagne voor het personeel over de nieuwe regeling opgeschort.

De hoofdlijnen van het flexibele pensioen zoals Unilever dat wil invoeren, behelzen vervanging van de bestaande VUT-regeling door een flexibele pensioenregeling met 65 jaar als pensioenleeftijd en de mogelijkheid tot vervroegde pensionering vanaf 60 jaar, de invoering van een overbruggingspensioen voor die werknemers die tussen hun 60ste en 65ste jaar vervroegd met pensioen willen gaan en de vervanging van de (onzekere) VUT door de zekerheid van een flexibel pensioen dat afhankelijk is van het aantal dienstjaren.

Daarbij is het volgens het bereikte principe-akkoord ook mogelijk om ontbrekende dienstjaren in te kopen.

Na een brief aan de beide staatssecretarissen en na gesprekken met een aantal Tweede-Kamerleden hopen de Unilever-directie en de bonden dat de beide staatssecretarissen op korte termijn bereid zullen zijn tot een heroverweging van hun bezwaren om uit de nu onstane impasse te geraken.