Ex-Sovjet-republieken willen meer integratie

MOSKOU, 30 MAART. De presidenten van vier voormalige Sovjet-republieken hebben in Moskou gisteren een als “historisch” omschreven integratie-akkoord ondertekend.

Het akkoord van de leiders van Rusland, Kirgizië, Wit-Rusland en Kazachstan voorziet in verdere economische integratie en een “gemeenschappelijke economische ruimte” voor een vrij verkeer van goederen, diensten, arbeid en kapitaal. Transport- en energiesystemen moeten worden gestandaardiseerd. Maar in het document wordt ook onderstreept dat de vier landen hun volledige onafhankelijkheid bewaren en zich niet mengen in elkaars interne aangelegenheden.

Hoewel dergelijke akkoorden er al waren prees president Jeltsin het akkoord gisteren als “historisch” en als een nieuwe stap op weg naar een “unie” die naar zijn zeggen “veel steviger” wordt dan de vroegere Sovjet-Unie. Jeltsin haastte zich erbij te zeggen dat de vier betrokken landen hun volledige soevereiniteit behouden en noemde dat zelfs een prioriteit. Niettemin, zei hij, is een gemeenschappelijke munt een van de doeleinden van de nieuwe “unie”. “Wie de teloorgang van de Sovjet-Unie niet betreurt heeft geen hart. Maar wie de Sovjet-Unie wil herscheppen heeft geen hoofd”, aldus Jeltsin.

Donderdag hadden de presidenten van Rusland en Kirgizië, Jeltsin en Askar Akajev, al een reeks bilaterale akkoorden getekend dat beoogt hun integratie te versterken. Ze hebben betrekking op kwesties als het staatsburgerschap voor migranten en de legering van Russische troepen in Kirgizië. Akajev prees Rusland als “de belangrijkste bondgenoot en partner van Kirgizië in de 21ste eeuw”. Akajev onderstreepte dat het anhalen van de banden met Rusland geen restauratie van de Sovjet-Unie is. President Jeltsin zei dat hij en zijn Kirgizische ambtgenoot “geen enkel onderwerp kennen waarover we het niet eens zijn”. (AP)