Drugshandel (2)

Onbeschermde blootstelling aan fel Rivièra-zonlicht resulteerde in koortsuitslag aan de monddelen, een onesthetische 'rozijnenbaard'. De farmacie verschafte tegen een matig bedrag in Franse francs een tube Virumerz (actief bestanddeel: tromantadinehydrochloride) waarmee de irritante herpes simplex voorspoedig genas.

Doch schraal Hollands herfstweer veroorzaakte recidief van dat kwaaltje, waarvoor de Nederlandse apotheker slechts op doktersrecept het werkzame middel mag afleveren. Dit leidt tot meer moeite voor de lijder, zo ook tot hoger kosten (althans tot dusver door de verzekering betaald).

Daarentegen verkijgt men hier te lande over de toonbank zeer gemakkelijk enkele grammen cannabis, en dat is in Frankrijk uitgesloten. Zulks zelfs indien men meent dit kruid nodig te hebben, bijvoorbeeld ter verlichting van uiterst hinderlijke neveneffecten van zware chemo- of radiotherapie (een verlichting welke overigens betwijfeld wordt).

Een en ander illustreert overigens verschillen in nationaal karakter (zie de column van Rita Kohnstamm in de krant van 23 maart): Parijs maakt perfecte wetten en laat deze met de Franse slag al dan niet uitvoeren. Den Haag daarentegen perfectioneert de wetgeving tot absolute onuitvoerbaarheid en vergt vervolgens van de lagere overheden volmaakte implementatie daarvan, zoals terecht opgemerkt door de burgemeester van Nijmegen.

    • Evert Farenhorst