Drugshandel (1)

Terecht wil de regering niet de opsporingsmethode van 'gecontroleerde aflevering' verbieden, zoals de commissie-Van Traa aanbeveelt. Deze methode is internationaal erkend en als zodanig vastgelegd in artikel 11 van het VN-verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen van 1988, dat ook door Nederland is aanvaard. Eerder aanvaardde de VN Drugs Conferentie van 1987 als internationale doelstelling een aanbeveling aan regeringen om 'gecontroleerde aflevering' wettelijk mogelijk te maken en internationaal en regionaal te coördineren.

Zou Nederland deze opsporingsmethode eenzijdig verbieden, dan zouden wij de internationale samenwerking tegen de drugshandel bemoeilijken en zo de criminaliteit in de kaart spelen. Wij zouden ons bloot stellen aan dubbele kritiek: enerzijds laksheid in de toepassing van de VN-drugsverdragen en anderzijds belemmering van de internationale bestrijding van de drugshandel.

De regering heeft gelijk: niet verbieden, maar wel aan stringente regels onderwerpen.

    • L.H.J.B. van Gorkom
    • Oud-Ambassadeur Vn