Dictatuur

In NRC HANDELSBLAD 20 maart, werd het standpunt van de Vestra, waarin de commerciële zenders zijn vertegenwoordigd, verwoord: er zou geen plaats moeten zijn voor Duitse zenders, de BBC. Alleen voor de publieke omroepen van Nederland, een regionale zender en BRT. Kabelruimte zou schaars zijn.

Hier is mijns inziens sprake van cultureel vandalisme, opgelegd aan kabelexploitanten, en volslagen minachting voor het publiek. Casema onder andere blijkt in staat een breed scala van diverse zenders op hoge ontvangstkwaliteit te presenteren. Schaarse kabelruimte? Mogen we alstublieft kennisnemen van de denkbeelden uit de omringende landen?

    • Dr. P.I.Th. Scheltus