Chronisch ziek

“Warempel werden er daar wel degelijk ziektes, virussen, gebreken, enzovoort bij me ontdekt”, schrijft mevrouw Hesselmans over de bevindingen bij haar chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) in een alternatief instituut (NRC HANDELSBLAD, 23 maart). Zij is daar blij mee, want haar ziekte is dus niet psychisch, maar heeft een somatische oorzaak. Het merendeel van patiënten met CVS denkt zo, blijkt uit een recent proefschrift uit Nijmegen (C.M.A. Swanink, Chronic Fatigue Syndrome: clinical, microbiological and immunological aspects, 1996), dat tot stand kwam mede met steun van het ministerie van VWS, het ME Fonds en de ME Stichting. Daarin wordt echter na uitvoerig multidisciplinair en zorgvuldig gecontroleerd onderzoek van enkele honderden patiënten gesteld dat er nog géén oorzaak gevonden is voor deze ziekte, geen virus, geen andere infectie, geen immuniteitsstoornis.

Het “verklaren” van deze ziekte door de genezers in het alternatieve circuit is vermoedelijk effectief geweest voor een (begin van) herstel. Mevrouw Swanink stelt in haar proefschrift “dat psychologische factoren een rol spelen bij het onderhouden van de symptomen”. Er is daarom nu onderzoek gestart om te zien of cognitieve gedragstherapie een gunstig effect heeft op de klachten. Reguliere artsen doen er goed aan patiënten met CVS naar een goede psycholoog te verwijzen en niet naar een instituut waar men bij de patiënt de verwachte “ziektes, virussen, gebreken, enzovoort” als oorzaak constateert.

    • J.G. Kapsenberg