Brits rundvlees (2)

In het geval van de gekke-koeienziekte is de belangrijkste oorzaak het vermalen van kadavers van schapen in veevoer. Een leek kan zien dat dit tegennatuurlijk is: een koe voedt zich namelijk van nature met plantaardig voedsel.

Behalve eiwitten van kadavers in veevoer, spelen in de intensieve landbouw echter nog veel meer zaken die een groot gevaar betekenen voor de natuur, de drinkwatervoorziening en de gezondheid van mens en dier. Dat zijn onder andere genenmanipulatie, gebruik van hormonen, een gigantisch beslag op landbouwgrond in de Derde Wereld, mestoverschot en een veelvuldig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

De gekke-koeienziekte moet aanleiding zijn voor een ander Nederlands en Europees landbouwbeleid. De tegennatuurlijke, intensieve landbouw moet vervangen worden door biologische landbouw. Zolang dat niet gebeurt, zullen we te maken krijgen met steeds heviger problemen met de gezondheid van mens en dier.

    • P. Pot