Bibliotheken en Internet

Internet moet inderdaad niet voorbehouden blijven aan mensen met een computer en een duur Internet-abonnement. We moeten het netwerk onder bereik brengen van alle burgers (NRC HANDELSBLAD, 18 maart). Daarom stellen wij voor dat in alle Nederlandse bibliotheekvestigingen een behoorlijk aantal Internet-aansluitingen gerealiseerd wordt. De bevolking kan hiervan tegen een gering gebruikerstarief gebruik maken - zonder lid van de bibliotheek te hoeven worden. Hiermee zijn in één klap de belangrijkste barrières voor de toegang tot Internet uit de weg geruimd. Die bibliotheken hebben een groot bereik onder de Nederlandse bevolking. Hiervan bezit nog steeds een groot deel geen computer, laat staan een Internet-aansluiting. Verder bezoekt ongeveer 70 procent van de Nederlandse jeugd regelmatig een bibliotheek; een zeer belangrijke doelgroep wanneer we Internet zien als een toegang tot maatschappelijk bewustzijn en politieke participatie.

Ten slotte zijn er ook voor de bibliotheken zelf belangrijke redenen om te starten met Internet-voorzieningen en andere nieuwe media als CD-ROM en CD-i. De traditionele functie van de bibliotheek als culturele voorziening staat in toenemende mate onder druk. Mensen vullen hun vrije tijd steeds minder met het lezen van boeken. Daarnaast is er de nieuwe leenrechtovereenkomst die inhoudt dat vanaf 1 januari 1997 de bibliotheken meer leengeld zullen moeten heffen. Dit betekent dat er nog minder boeken uitgeleend zullen worden.

Uit gebruikscijfers blijkt tegelijkertijd dat de informatiefunctie van de bibliotheek in hoog tempo aan gewicht wint. In veel plaatsen neemt het bibliotheekbezoek toe, samen met het aantal inlichtingenvragen èn de vraag naar studiefaciliteiten. Het aanbieden van een Internet-toegang is in dit kader niet meer dan logisch.

    • Gerard Krijnen
    • Peter Freriks