Beperking reality tv

AMSTERDAM, 30 MAART. De Raad van Hoofdcommissarissen wil dat er een eenduidig beleid komt voor het meewerken door de politie aan reality tv. In de diverse politieregio's wordt momenteel op geheel verschillende wijze op het verschijnsel gereageerd.