Zes wethouders in college Rotterdam

ROTTERDAM, 29 MAART. De vijf partijen die het Rotterdamse college van B en W vormen, hebben gisteren erkend dat ze tot elkaar zijn veroordeeld. De benoeming van de CDA'er J. van der Tak tot wethouder is niet op problemen gestuit in de gemeenteraad.

Dat het nieuwe college van B en W uit zes wethouders bestaat, stemde de partijen niet echt tevreden. E. Kuijper, fractieleider van de PvdA, noemde de werkdruk in het college twee weken geleden een “algemeen erkend probleem.” Gisteren zei ze dat in vijf weken onderhandelen varianten met negen, acht, zeven en zes wethouders over tafel waren gegaan, en dat ook het idee van parttime wethouders serieus was besproken. Uiteindelijk bleek er echter niets anders op te zitten dan terug te keren tot het uitgangspunt van zes wethouders, aldus Kuijper.

F. Ravenstein (D66) noemde het nieuwe college “verzwakt” en meende dat vijf weken onderhandelen “een beter resultaat had moeten opleveren”. L. Kruze (GroenLinks) hoopte dat men “kracht zou ontlenen” aan het feit dat men tot elkaar was veroordeeld. De VVD tenslotte, die een cruciale rol in de onderhandelingen speelde, liet in een apart persbericht weten “nog steeds van mening te zijn dat de onderlinge verhoudingen moeten worden verbeterd.”

Het voorstel van burgemeester Peper deze week om het college tot acht wethouders uit te breiden, werd gisteren door de PvdA en GroenLinks bekritiseerd. CDA en VVD spraken echter van een “constructief voorstel”, terwijl D66, die in de variant van de burgemeester een wethouder extra kreeg, er het zwijgen toe deed. E. ter Kuile van de VVD zei een onderzoek te hebben voorgesteld naar de werkdruk binnen het college van B en W (“een quick scan”), maar dat PvdA en GroenLinks dat hadden geblokkeerd. Volgens Ter Kuile had het college gezien de matige onderlinge verhoudingen een uitbreiding met twee vrouwelijke wethouders kunnen gebruiken.

Wethouder Simons (PvdA) stelde dat het referendum over de stadsprovincie diepe verdeeldheid heeft gezaaid en dat burgemeester Peper een “loyaliteitsprobleem” kreeg in zijn positie van burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de stadsregio. Voorts zou de PvdA in een “gewenningsperiode” verkeren nu het niet langer meer de dominante partij is.

De beëdiging van J. van der Tak (39) stuitte niet op problemen. De nieuwe wethouder moest de portefeuille Havenzaken afstaan aan de zittende VVD-wethouder Van den Muijsenberg, die tevens belast is met personeelszaken en bedrijven. De portefeuille van Van der Tak bestaat uit financiën, milieu, buitenruimte, verkeer & vervoer en deelgemeenten. Ook krijgt hij een post in het dagelijks bestuur van de stadsregio.

Van der Tak maakt sinds 1990 deel uit van de CDA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad.