Winst Internatio neemt met 21 pct toe

De winst van het Rotterdamse concern Internatio-Müller (handel, technische installaties en havenactiviteiten) is vorig jaar met 21 procent toegenomen tot 85,1 miljoen gulden. Over 1994 boekte het concern een winst van 70,3 miljoen. De directie wil het dividend verhogen van 3,80 naar 4,80 gulden.

Aan de winststijging hebben vrijwel alle bedrijfsonderdelen bijgedragen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen nam toe met 18 miljoen tot 108,2 miljoen gulden. De omzet van het hele concern steeg licht van 2,9 miljard tot 3 miljard gulden.

Voor dit jaar verwacht de directie een netto resultaat dat tenminste gelijk is aan dat van dit jaar. Daarbij is rekening gehouden met een grotere belastingverplichting.

In de technische sector daalde de omzet met 100 miljoen tot 1 miljard. Het resultaat na rente nam bij deze activiteiten toe van 34,7 miljoen tot 39,8 miljoen. De Interpharm Groep, waarin de farmaceutische groothandel van Internatio-Müller is ondergebracht, zag het resultaat toenemen van 40,2 miljoen tot 48,6 miljoen. De omzet nam toe van 1,2 miljard tot 1,3 miljard.

Internatio boekte ook winstgroei in de technische en chemische handel. Het resultaat daaruit nam met 5 miljoen toe tot 27,5 miljoen, terwijl de omzet met enige tientallen miljoenen guldens toenam tot 549 miljoen.