Topambtenaren Financiën krijgen evenveel als Zalm

DEN HAAG, 29 MAART. Top-ambtenaren van het ministerie van Financiën verdienen evenveel als hun minister. De Algemene Rekenkamer bekritiseert in een vanmorgen gepubliceerd onderzoek naar “extra beloningen” het “structurele karakter” van financiële extraatjes bij met name de ministeries van Economische Zaken en Financiën.

Alle topambtenaren van Financiën in de hoogste salarissschalen 18 en 19 ontvangen standaard een gratificatie van gemiddeld 5.000 gulden en daarnaast nog een uitkering van één maandsalaris, zo blijkt uit het onderzoek onder 52.000 ambtenaren bij een zestal ministeries. Daarmee komen de topambtenaren uit schaal 19 (14.911 gulden bruto per maand) uit op een totaal jaarsalaris van twee ton. Dat is evenveel als minister Zalm ontvangt. In de schalen 16 en 17 kreeg “vrijwel iedereen” een extra beloning. Bij de Belastingdienst bleken in ruim 64 procent van de bekeken dossiers betrokkenen ten minste vijf jaar op rij extra beloond te worden.

Ook bij Economische Zaken komt het vaak voor dat hoge ambtenaren meer dan één extra beloning per jaar ontvangen. Bij dit ministerie werd in 1993 het hoogste bedrag aan totale extra beloning gemeten: 50.000 gulden. Het hoogste bedrag op Financiën was dat jaar 31.425 gulden. Bij Buitenlandse Zaken wordt relatief het minst extra beloond: 3.000 gulden.

Ambtenaren krijgen naast het bruto salaris een extra beloning indien ze bijzonder goed functioneren of een zogeheten “knelpuntfunctie” bekleden. Daarvan is sprake als vacatures niet gemakkelijk kunnen worden opgevuld. Minister Zalm beroept zich in zijn verweer op knelpunten op de arbeidsmarkt. Hij wil tevens een zwaarder accent leggen op het individueel belonen. Wijers (Economische Zaken) beroept zich op “wervings- en behoudknelpunten”. Volgens Wijers is het meermalen achtereen belonen van goed functionerende medewerkers “een logisch gevolg”. Dijkstal (Binnenlandse Zaken) vindt de extra beloningen “een logisch gevolg van het streven om voor het management meer beslissingsruimte te scheppen”.

Uit een ander onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat ten minste 90 rijksambtenaren zijn bestraft wegen fraude of corruptie.