Prijs voor kunststichting

BREDA, 29 MAART.De Stichting Schone Kunsten rond 1900 krijgt de kunsthistorische prijs De Vuurslag. Aan de onderscheiding is een bedrag van 25.000 gulden verbonden. Vorig jaar ging de onderscheiding naar dr. Christiaan Jorg van het Groninger Museum voor zijn onderzoek en publicaties op het gebied van Oosters porselein.

De Stichting Schone Kunsten rond 1900 is in 1964 opgericht door de nazaten van een aantal kunstenaars, actief rond de eeuwwisseling. Met de prijs kan de stichting drie tentoonstellingen en bijbehorende catalogi maken over onder meer G.W. Dysselhof (1866-1924) en Th. van Hoytema (1863-1917).

Sinds 1974 vindt de stichting onderdak in het Drents Museum in Assen. De collectie is in 1983 overgedragen aan de provincie Drenthe. Het museum is verantwoordelijk voor het beheer van de collectie. De verzameling omvat werk van H.P Berlage, Antoon Derkinderen, Jan Eisenloeffel, Lion Cachet, Jan Sluijters, Jan Toorop, Willem Witsen en Lambertus Zijl. (ANP)