Pas verschenen; vertaald

Pierre Mertens Koninklijke rust Vert. Ernst van Altena, Uitg. Thoth/EPO, 446 blz., ƒ 49,50

Kroniek van de geschiedenis van België van vlak voor de Tweede Wereldoorlog tot nu. De romanfiguur Pierre Raymond beschrijft het leven van Leopold III en de Belgische koninklijke familie.