Opslag baggerslib

DEN HAAG, 29 MAART. Het plan van Rijkswaterstaat voor de opslag van baggerslib op een nog aan te leggen eiland in het Hollands diep, is vertraagd omdat de milieuvergunning niet deugt. Rijkswaterstaat wil er 40 miljoen kubieke meter baggerslib storten.