Onzekerheid voor Shell

ROTTERDAM, 29 MAART. Shell heeft nog geen zekerheid over de precieze voorwaarden waaronder drie grote olievelden in West-Siberië zullen worden ontgonnen. Gisteren werd bekend dat Shell met haar Russische partner Evichon de komende jaren via een gezamenlijke onderneming circa tien miljard dollar denkt te investeren in het omvangrijke olieproject Salim.

Onderhandelingen over een zogeheten production sharing agreement met afspraken over belastingafdrachten en andere voorwaarden, moeten nog beginnen. De huidige Russische wetgeving op dit punt bevat onderdelen waarover Westerse oliemaatschappijen ontevreden zijn. Zo is nu nog parlementaire goedkeuring vereist voor de produktie in sommige gebieden. Ook heeft Rusland het recht om transacties ongedaan te maken, indien de olieprijzen op de wereldmarkt heftig in beweging komen. Moskou kondigde onlangs aan dat de wetgeving wordt aangepast aan buitenlandse wensen.

Shell is “zeer positief gestemd” dat over de produktievoorwaarden een akkoord wordt bereikt, aldus een woordvoerder.