Nutricia laat 19 procent winstgroei zien

De overname van het Duitse babyvoedingbedrijf Milupa heeft in 1995 al bijgedragen aan de netto winst van Nutricia. De Duitse onderneming - omzet 1 miljard gulden (2850 werknemers), die per 1 oktober 1995 in de boeken werd opgenomen, leverde netto in drie maanden al 10 miljoen winst op. Dit verklaarde bestuursvoorzitter J. van der Wielen in een toelichting op de jaarcijfers.

Nutricia als geheel zag zijn netto winst met 11,5 procent stijgen van 136,2 miljoen tot 151,8 miljoen. Wordt de buitengewone bate van 9 miljoen in 1994 buiten beschouwing gelaten, dan steeg de winst met 19,3 procent. De omzet ging inclusief die van Milupa in het laatste kwartaal van 1995 met 29,3 procent omhoog tot 1,93 miljard gulden. Autonoom groeide de omzet met 7,8 procent. Na aftrek van valuta-effecten resteert een omzetgroei van 3,8 procent.

Voor 1996 verwacht Nutricia een omzet van 3 miljard gulden, het dubbele van de eigen omzet in 1994. Tegelijk zullen de winst en de winst per aandeel opnieuw stijgen.

Nutricia meldde voorts de overname van een klein bedrijf in Brazilië, Support Produtor Nutricionais, een producent van klinische voeding met een marktaandeel in Brazilië van 70 procent en met een voor dit jaar verwachte omzet van 20 miljoen gulden.

Bij Milupa heeft Van Hedel, directeur Centraal-Europa waaronder naast Nederland ook Duitsland, orde op zaken gesteld. Inmiddels is de hele top weggesneden en zijn er binnen de Duitse Milupa-bedrijven 160 van de 1640 arbeidsplaatsen geschrapt.

De levering van melkpoeder voor Milupa-produkten wordt nu volledig overgelaten aan Nutricia-bedrijven elders in Europa. Daarmee worden aanzienlijke besparingen bereikt. In het Verenigd Koninkrijk hebben de Britse autoriteiten de overname van Milupa voor wat betreft de effecten op de markt in dat land voorgelegd aan de fusiecommissie. Dat kwam voor Nutricia als een verrassing.

Ook verrassend was gisteren het bericht dat het STE-onderzoek naar verdachte handel in opties Nutricia niets onoirbaars heeft opgeleverd. Het onderzoek naar de handel in opties Nutricia werd in november 1995 door de optiebeurs in Amsterdam gestart en is door de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) voortgezet. De verdachte handel vond plaats enkele dagen voordat de Britse grootaandeelhouder Unigate op 15 november aankondigde zijn belang van 29 procent in Nutricia te verkopen.