Netelenbos wil àlle ziekenhuisscholen in 1998 opheffen

GRONINGEN, 29 MAART. Directeuren van de ziekenhuisscholen in Nederland zijn ongerust over de toekomst van het ziekenhuisonderwijs omdat staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) alle twaalf scholen uiterlijk in 1998 wil opheffen. Dit bleek op het symposium 'Onderwijs aan zieke kinderen: een gedeelde zorg', deze week in het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG).

Tot nog toe was er sprake van dat zeven scholen zouden worden opgeheven en dat vijf zouden blijven voortbestaan. In plaats daarvan wil Netelenbos van alle ziekenhuisscholen af en het ziekenhuisonderwijs voortaan onderbrengen bij de Raden van Bestuur van de academische kinderziekenhuizen.

Volgens F. Jaspers, lid van het Raad van Bestuur van het AZG, heeft de staatssecretaris haar plannen “nog slechts informeel” voorgelegd aan de academische ziekenhuizen. Netelenbos wil het onderwijs aan zieke kinderen overlaten aan vijf 'expertise-centra' die rechtsstreeks onder de academische kinderziekenhuizen moeten vallen. Die centra moeten samen met de 'thuisscholen' waar de zieke kinderen oorspronkelijk vandaan komen en de 56 schoolbegeleidings- en adviesdiensten het onderwijs aan zieke kinderen gaan verzorgen. De staatssecretaris kan de ziekenhuisscholen, die het ministerie jaarlijks 9,9 miljoen gulden kosten, dan afschaffen, aldus Jaspers.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bevestigt dat er overleg is geweest met de academische ziekenhuizen, maar wil niet zeggen of de scholen worden opgeheven. “Het onderwijs aan zieke kinderen en het budget blijven gehandhaafd, maar ik wil niet in details treden over de uitwerking van de plannen”, aldus de woordvoerder.

In Nederland bestaan sinds 1978 twaalf, wettelijk erkende, ziekenhuisscholen, bestemd voor kinderen van drie tot twaalf jaar die langer dan drie weken opgenomen moeten worden. Zij krijgen er hetzelfde onderwijs dat zij ook op hun gewone school zouden hebben gehad.

De ziekenhuisscholen kampen al enkele jaren met terugloop van het leerlingental, doordat kinderen minder lang in ziekenhuizen worden opgenomen als gevolg van verbeterde medische technologie en veranderde behandelwijzen. In 1993 adviseerde de Werkgroep Ziekenhuisscholen, geïnstalleeerd door staatssecretaris Wallage (Onderwijs), de twaalf regionale ziekenhuisscholen tot vijf scholen terug te brengen. In dat plan was alleen nog plaats voor scholen die gehuisvest waren in of nabij de vijf academische kinderziekenhuizen. Het voorstel werd door de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs nagenoeg geheel overgenomen. Dat ook de vijf resterende - academische - ziekenhuisscholen zouden worden afgeschaft, was toen niet aan de orde.

In maart 1995 schortte Netelenbos de voorgenomen reorganisatie van ziekenhuisscholen op. Sindsdien bestaat er officieel geen beleid voor ziekenhuisscholen. Schooldirecteuren en leerkrachten reageerden dan ook verbaasd en verontrust toen Jaspers de plannen van Netelenbos ontvouwde, omdat zij als direct betrokkenen daarin niet door de staatssecretaris zijn gekend.