NDP vreest snel einde van het prijskartel

AMSTERDAM, 29 MAART. De dagbladuitgevers in Nederland gaan ervan uit dat het hun verboden wordt nog langer afspraken te maken over advertentieprijzen. Voorzitter W. de Pagter van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) waarschuwde gisteren voor een prijzenoorlog tussen dagbladen.

De Pagter zei “pessimistisch” te zijn geworden over de kwestie na een recent gesprek met minister Wijers van Economische Zaken. Wijers staat het vormen van prijskartels niet langer toe, maar bedrijfstakken hebben de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen zoals de NDP heeft gedaan. De Pagter verwacht dat die ontheffingsaanvraag inzake advertentieprijzen door het kabinet wordt afgewezen. De NDP heeft nog wel hoop dat de afspraken over oplageprijzen mogen blijven bestaan. Om een prijzenoorlog te voorkomen, spreken dagbladen jaarlijks af met welk percentage zij de prijs voor abonnementen en losse nummers zullen verhogen. Volgens de NDP is een prijzenoorlog vooral funest voor kleinere dagbladondernemingen.

De Pagter, die gisteren het jaarverslag van de NDP presenteerde, uitte kritiek op staatssecretaris Nuis die de mediaportefeuille behartigt en verantwoordelijk is voor pluriformiteit in de media. “Het zou beter zijn geweest als de staatssecretaris zich ferm had opgesteld tegenover zijn partijgenoot Wijers.” Volgens de NDP zijn prijsafspraken noodzakelijk voor het voortbestaan van kranten en daarmee van de pluriformiteit.

Overigens gaat het volgens de NDP beter met de Nederlandse dagbladen. De Pagter noemde de dagbladen in “al het mediageweld dat de gemoederen op allerlei fronten bezighoudt en ophitst (..) een sterk en stabiel mediumtype”. Op de advertentiemarkt winnen de dagbladen weer terrein ten koste van televisie, een trend die de laatste jaren juist omgekeerd was. In de eerste acht weken van dit jaar stegen de advertentiebestedingen bij dagbladen door bedrijven die voor nationale merken en diensten reclame willen maken met 21,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1995. In dit segment (30 procent van de advertentiebestedingen) verminderde de geldstroom naar televisie tegelijkertijd met 1,8 procent. De groei van de totale advertentiebestedingen bedroeg in dezelfde periode 6 procent. In 1995 kregen dagbladen 23,4 procent van alle beschikbare reclamegelden binnen, tegen 22,4 procent in 1994. Bij tv ging het percentage van 41,8 naar 41,7. De oplage van dagbladen bleef met 4,7 miljoen per dag vrijwel gelijk.