Melkert zet verlaging minimumloon wel door

DEN HAAG, 29 MAART. Ondanks scherpe kritiek van de sociale partners en de Raad van State wil minister Melkert (Sociale Zaken) een tijdelijke verlaging van het minimumloon toch mogelijk maken. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld, is gisteren door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het voorstel beoogt langdurig werklozen aan werk te helpen. Werkgevers kunnen hun personeel voor een periode van ten minste een jaar of ten hoogste vier jaar maximaal 30 procent onder het wettelijk minimumloon betalen.

Om te voorkomen dat werkgevers hun personeel daarna weer afdanken, is bepaald dat een arbeidsovereenkomst dient te worden aangegaan voor een periode die langer is dan de periode waarin kan worden afgeweken van het minimumloon. In de arbeidsovereenkomst moeten ook schriftelijke afspraken worden gemaakt over scholing en begeleiding.

De Sociaal-Economische Raad wees het kabinetsvoorstel een jaar geleden unaniem af wegens de te verwachten “geringe effectiviteit”. De vakbeweging vond de voorstellen bovendien “sociaal onaanvaardbaar”. De Raad van State trekt de doelmatigheid in twijfel. Met name betwijfelt dit hoogste adviescollege of werklozen wel bereid zullen zijn tegen een loon dat lager is dan het minimumloon arbeid te aanvaarden.

De Raad van State betwijfelt eveneens of het vooruitzicht van scholing of begeleiding langdurig werklozen voldoende zullen prikkelen een baan te aanvaarden. Ook werkgevers zullen, door extra administratieve lasten, weinig enthousiast zijn, zo verwacht het adviescollege. De Raad vraagt zich af of werkgevers alles bij elkaar wel beter af zijn.

In een aparte maatregel van bestuur legt Melkert het recht van thuiswerkers en andere flexibele arbeidskrachten op het minimumloon vast. Tot nu toe hadden die dit recht nog niet. Er worden wel voorwaarden aan gesteld. Zo dient sprake te zijn van een zekere duurzaamheid en continuïteit van de arbeidsverhouding (ten minste drie maanden). Tussen twee opdrachten mogen niet meer dan hooguit 31 dagen liggen.