Marathon naar Amsterdam

De intergouvernementele conferentie is een vergadermarathon. Na de bijeenkomst vandaag in Turijn, heeft EU-voorzitter Italië voor de komende drie maanden een ambitieus schema voorzien met tien bijeenkomsten van telkens twee dagen, waarop de persoonlijk vertegenwoordigers van de verantwoordelijke ministers de maandelijkse ministeriële bijeenkomsten voorbereiden.

Daarnaast komen de vijftien ministers zelf het komende trimester drie keer bijeen om over de IGC te vergaderen, in de marge van de algemene raad.

Na Italië neemt Ierland op 1 juli de voorzittershamer over. Vervolgens zal de IGC, midden 1997 onder Nederlands voorzitterschap in Amsterdam worden afgerond. Althans, dat wordt verwacht want na Nederland is Luxemburg EU-voorzitter en dat land moet al de voorbereiding van de Economische en Monetaire Unie voor zijn rekening nemen en beschikt slechts over een relatief klein ambtenarenapparaat. Het kan de IGC er niet ook nog bij hebben.Afronden van de IGC in 1998 wordt moeilijk omdat dan Groot-Brittannië, de meest eurokritische van de lidstaten, voorzitter is. Bovendien zou Maastricht II dan samenvallen met de beslissing welke landen toetreden tot de EMU en met de voorbereiding van de begrotingsonderhandelingen van de Europese Unie.

Sommige lidstaten vaardigen een diplomaat af, andere een politicus. Zo zal voor Nederland staatssecretaris voor Europese zaken Michiel Patijn deelnemen, vaardigt Groot-Brittannië zijn ambassadeur bij de EU af en is Griekenland vertegenwoordigd door Europarlementariër Yannos Kranidiotis.