Laat die trein toch langsrijden!

Tjonge, dat is niet mis. ANWB, Natuurmonumenten en de Landbouw hebben een verbond gesloten en hebben een standpunt over spoortracés (14 maart). Namens hun organisaties neem ik aan. Hebben zij dan hun leden geraadpleegd? In elk geval spreekt de heer Nouwen niet namens mij als lid van de ANWB, net zomin als de heer Winsemius namens mij als lid van Natuurmonumenten.

Beschikken zij over cijfers inzake reizigersaantallen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam enzovoorts op de lijn Amsterdam-Parijs? Ik als eenvoudige inwoner uit de provincie beschik niet over die informatie.

Waar ik wel over beschik is dagelijkse frequente visuele waarneming op vele momenten gedurende lange tijd. Ik woon vlak bij die spoorlijn, ben een buitenman en verplaats mij bij voorkeur per fiets over de fietspaden langs de spoorbaan. Dan maak ik er een sport van door (de ruiten van) die wagons heen te kijken. Opvallend is, hoe weinig er op de drukste lijn van Nederland per trein wordt gereisd. Tussen 07.45 en 08.30 uur is er wat drukte, net als tussen 17.15 uur en 18.00 uur. De rest van de dag: halfvolle tot nagenoeg lege treinen. In de trein naar Parijs tel ik wel eens zes reizigers, en zelfs die kunnen nog voor Roosendaal bestemd zijn. Extra opvallend is de leegte in de eerste klas-coupés. Daar zouden toch die zakenmeneren moeten zitten?

De vraag is dus: moet die HSL er wel komen? Als het antwoord ja is (met cijfers graag) dan is de volgende vraag: waar? Het meest logische is dan vooral via Schiphol en zo rechtstreeks mogelijk. Hij is snel, dan zál het ook snel!

Nu bestaat er een sentimenteel getinte opvatting, die zegt: de HSL mag niet dóór het Groene Hart. Bij mijn weten is dat nooit door wie dan ook voorgesteld. Er is wel een optie làngs het Groene Hart. Nu is daar niets verkeerd mee. De oostzijde van Zoetermeer is overwegend een gebied van kleine industrie en dienstverlening. Daar kan toch wel een trein langs? Planologisch-stedebouwkundig past daar niet eens woningbouw. En met natuur heeft het ook al weinig te maken. Ik heb wel broedende vogels tussen de rails waargenomen. En die blijven nog zitten ook, als de trein boven hun kopjes dendert.

Wat nou Groene Hart? Van Zoetermeer via Gouda-Bodegraven en Woerden wordt momenteel dat Groene Hart volgeplempt met loodsen, garages, kantoren, magazijnen, etcetera. Moet de HSL dan niet Den Haag aandoen? Kom nou. Mensen die Den Haag aandoen zijn ministers, politici en ambtenaren. De eersten hebben een auto met chauffeur, politici zijn veel minder 'klok-gebonden' en ambtenaren hebben óf een auto - al dan niet met chauffeur - en/of de tijd.

Er wordt met het tracé lángs het Groene Hart vrijwel niemand overmatig lastiggevallen. Het alternatief, over het bestaande tracé, veroorzaakt daarentegen bovenmatige overlast. Glastuinbouw moet sowieso uit de Randstad verdwijnen. Van Nieuwe Schans tot Bocholtzerheide is plek zat en puike grond en lekker dicht(er) bij de klanten van Hamburg tot Keulen. Scheelt een heleboel transporttijd (die Duitse mevrouwen hebben dan vóór de lunch al een tomaatje) en dat scheelt weer een slok op een borrel met het vastgelopen Randstad-verkeer.

In Frankrijk is gebleken dat TGV-stations veel economische activiteit kunnen aantrekken. Als dat waar is moet die HSL er helemaal niet komen. De Randstad kan niets meer hebben. Hier wil men geen Los Angeles. We zouden zo'n gebied dan naar de huidige bestuurdersopvattingen moeten verdelen in 593 deelgemeenten. Ga naar Noord-Groningen, Emmen, de Achterhoek en dan wel namens mij.

    • J. Borsboom