Kabinet betaalt 315 miljoen aan trambaan 'IJ-rail'

AMSTERDAM, 29 MAART. Het kabinet betaalt zo'n 315 miljoen gulden aan de aanleg van de zogeheten IJ-rail, de trambaan die het Amsterdamse Centraal Station met de nieuwe wijk IJburg moet verbinden.

Dat zijn minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Tommel (VROM) vanochtend overeengekomen met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA).

Met deze bijdrage is de ontwikkeling van IJburg, een stuk aangeplempte grond in het IJmeer ten oosten van de stad, dichterbij gekomen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft zijn eventuele goedkeuring voor de aanleg van deze wijk verbonden aan de goede verbinding met openbaar vervoer. In september wordt het definitieve besluit van de gemeenteraad verwacht.

De kosten van de rail van Amsterdam CS tot het westelijk deel van IJburg bedragen 330 miljoen gulden. Het Rijk neemt hiervan dus 95 procent op zich. De snelle tram (in 18 minuten van het ene punt naar het andere) moet in 2002 gaan rijden. In dat jaar zijn naar verwachting de eerste 3.000 à 4.000 woningen op IJburg gereed. Om de snelheid van de lijn te garanderen zal een drukke verkeerskruising aan de Panamaweg worden vermeden, daar wordt het tramspoor opgehoogd.

IJburg is een zogeheten VINEX-lokatie, een van de gebieden waar de uitdijende grote steden nieuwe woningen moeten bouwen. Op de nieuwe grond zijn in totaal 14.000 woningen gepland. Tegen de tijd dat er meer dan een paar duizend woningen komen, moet de IJ-rail verder worden doorgetrokken. Als het eerste deel van de lijn goed wordt gebruikt en de exploitatie rendabel is, kan het traject versneld worden uitgebreid met een verbinding naar Diemen, aldus portefeuillehouder verkeer van het ROA, T. Hooijmaijers.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad is de ontwikkeling van IJburg nog niet zeker gesteld. Op het stadhuis wordt rekening gehouden met een referendum over de aanleg van de wijk in het IJmeer.