Hond en bal

Dit verhaal is echt gebeurd.

Er waren eens twee vrienden. Ze heten Marten en Niels. Ze waren aan het voetballen in het park. De zon scheen en het gras was groen. Het was heel leuk. Maar ineens kwam er een hond. Hij was zo groot als wij twee op elkaar en hij had een bruine kleur. Hij beet de bal lek, want hij had zulke scherpe tanden als een krokodil. Wij dachten dat die man zou zeggen: jullie moeten maar oppassen. Maar de hond kreeg op zijn kop. De man schold hem uit en liet hem de lekke bal zien. De hond ging janken. En wij kregen 25 gulden om een nieuwe bal te kopen. Dat hebben we niet gedaan.

We hebben er een voetbalspel van gekocht.

Stuur ook een tekening of verhaal naar de Kinderpagina! Als we je tekening afdrukken, krijg je een grote doos kleurpotloden, als we je verhaal plaatsen, sturen we je een houten vulpen. Inzenders mogen niet ouder zijn dan twaalf jaar. Schrijf je naam, adres en leeftijd op de inzending. Het adres is: Kinderpagina NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam.

    • Niels van Velzen